Kineziológia

Kineziológia

A kineziológia görög szóösszetétel, kinesis mozgástlogos pedig tudományt jelent. Mint holisztikus gyógyító és személyiségfejlesztő módszer, a kineziológia szervezetünk szabad energiaáramlásának biztosítását, az energiák útjában álló akadályok feloldását célozza, bármilyen témára vonatkozóan, amelyben pozitív változást szeretnénk elérni, s aktivizálja testünk öngyógyító mechanizmusát.

kineziológus segíti kliensét életvitele fejlesztésében, testi-lelki-érzelmi egészsége megőrzésében, betegségek megelőzésében, az öngyógyítás beindításában, személyiségének fejlődésében. Célja a kliens jelenbeli és múltbéli problémáinak, stresszeinek feloldása. A kineziológia speciális korrekciókat használ e problémák által létrehozott blokkok feloldására.

A Bach-virágterápia hatékony kiegészítője bármilyen terápiának, jól kombinálható a hagyományos orvosi és a természetgyógyászati módszerekkel, így a kineziológiával is.

A kineziológia történeti háttere:

Egy amerikai kiropraktikus, dr. George Goodheart kezdte 1964-ben izomteszteléssel ellenőrizni munkája hatékonyságát. Akkoriban általános gyakorlatnak számított, hogy csak a túl feszes, fájó izmot masszírozták. A görcsös izom kezelésével a másik izom tónus nélküli marad, nincs ellentartó erő, s így visszaáll az eredeti görcsös állapot.

Goodheart megállapítása tehát, hogy nem a görcsös izmot kell kezelni, hanem a gyenge ellenpárt aktiválni. Az új rendszert, melyet Goodheart alkalmazott kineziológiának nevezte el és 1973-ban intézetet alapított ICAK (International College of Applied Kinesiology) néven.

Goodheart koncepcióját felhasználva a főiskola egyik első tanítványa, dr. John Thie, egy fiatal kiropraktikus a meridiánokat párosította az izomtesztekhez. A 70-es években összeállította a “TOUCH FOR HEALTH”, azaz Gyógyító érintés rendszerét.

A THREE IN ONE/ Három az Egyben programokat 1972 óta fejlesztette ki Gordon Stokes (a fizikai szintű izmokkal való munkában mélyedt el), Daniel Whiteside (a viselkedéstechnika egyik úttörője) és Candace Callaway. 1984-ben létrehozták a Viselkedési Barometriát.

A kineziológia Magyarországon 1997 óta a természetgyógyászathoz tartozó hivatalosan elismert szakma.

A módszer minden szinten kiegyensúlyozza a pácienst, s különösen hatékony az érzelmi stressz oldásában. A folyamatot egy erősen tartó izommal kezdik, szóbeli kérdések következnek és az izomválasz változásait keresik. A negatív érzelmek hatására az izom lekapcsol (elgyengül). A régi negatív tapasztalatok emléke jelen van és hat mostani döntéseinkre, még ha tudatosan nem is emlékszünk rájuk. A módszer feloldja a negatív érzelmeket és segíti a szabad döntést.

ONE BRAIN/ Egységes Agy módszernek is nevezik, mely a különböző dyslexiákat és tanulási nehézségeket helyezi a középpontba. Alapja a múltból származó érzelmi stressz feloldása.

Munkánk az önfejlesztésre és tudatosságunk fejlesztésére irányul. Azt akarjuk az emberektől, hogy azonosítsák azokat a hiteket, amelyek a kiteljesedett élettől távol tartja őket.

A módszerről

Az agyunk a fogantatásunk pillanatától fogva elraktároz minden eseményt attól függetlenül, hogy tudatosan emlékszünk-e rá vagy sem. Minden egyes eseményt rögzítünk a jelen pillanatig. Az izomtesztelés segítségével a tudatalattiban lévő információkat tudjuk felszínre hozni. Maga a módszer egy a szervezetet ért ingerre adott izomválasz tesztelésén alapul.

Ha negatív inger éri a szervezetet, akkor annak hatására a szervezet minden izma elgyengül, kiváltott energiaveszteség miatt.

Minden egyes negatív szituáció esetében az agy először a múltban elraktározott események között kezd keresni hasonló szituációt és a jelenben ennek megfelelően kezdünk el cselekedni. Az agy régi élményeket összehasonlítja a jelen helyzettel, és ha hasonló információt érzékel, lekapcsolja az előagyi működést. Az akciót egy reakcióval helyettesíti, ekkor jönnek létre a blokkpontok.

A jobb agyféltekét is lekapcsolja, hogy ne tudjunk új megoldási lehetőséget keresni. Ilyen esetben az életre múltbeli tapasztalatainkkal csak reagálunk, ahelyett, hogy szabad választásunk szerint cselekednénk, és új utakat keresnénk a helyzet megoldására. Ezáltal megragadunk a múltban és a kiépült blokkjaink meggátolnak abban, hogy új lehetőségeket válasszunk. A kineziológia a jobb és a bal agyfélteke, illetve azok energiavesztését kívánja koordinálni.

A bal agyfélteke logikán alapuló, elemző agyfélteke, részleteket lát. Ezzel szemben a jobb agyfélteke az egész képet látja, itt lakozik a kreativitás. Stressz hatására energiapályáinkon blokkok jönnek létre és megakadályozzák az energiák szabad áramlását. Minden izomnak, szervnek, testrésznek megfelelő energiával kell rendelkeznie.

A legtöbb betegség túl sok, vagy energia hiányra vezethető vissza. Amíg nem töröljük e negatív blokkokat, addig mindig ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni az életünkben. A megoldás érdekében tárjuk fel a gyökeret és azokat az életeseményeket, amelyekre épülve létrejött ez a probléma. Amikor megváltoztatod az elképzeléseidet saját magadról, megváltoztatod az életről alkotott élményeidet is.

A kineziológia módszerével azonosítható az energia elakadás helye. Az elvégzett korrekciókkal helyreállítható az energiák szabad áramlása. Mivel a módszer a probléma okát a gyökereknél keresi meg, és az oldás is itt történik, jövőnk már olyanná válhat, amilyenné tenni szeretnénk.

Alapelv, hogy mindig a vizsgált személy irányítja a folyamatot. Ebben a gyógyító folyamatban a klienst a kineziológus vezeti. A vizsgálat alatt szembe fog találkozni olyan emlékeivel és érzéseivel, amelyeket már évek óta elnyomott. Mi csak segítjük a klienst az oldással – a megfelelő korrekcióval azért, hogy egész agyát legyen képes használni, ha hasonló helyzetbe kerül.

Mi történik a kezelésen?

A kezelést beszélgetéssel kezdjük, melyben a kliens magáról, a kineziológus pedig a munkájáról tájékoztat röviden.

Miután megfogalmazódott a probléma, megkezdődhet az izomvizsgálat. A folyamatot egy erősen tartó izommal kezdik, szóbeli kérdések következnek és az izomválasz változásait keressük. A negatív érzelmek hatására az izom lekapcsol (elgyengül). A régi negatív tapasztalatok emléke jelen van és hat mostani döntéseinkre, még ha tudatosan nem is emlékszünk rájuk.

Az izomtesztelésben tulajdonképpen nem az izmokat vizsgáljuk, hanem az agy féltekéit. Amikor a jobb és a bal kart egyszerre vizsgáljuk, mindkét agyféltekét aktiváljuk, hogy értékeljük az egész reakcióját. Az izomtesztelés lehetővé teszi, hogy fényt derítsünk az adott probléma tudatalatti szinten fekvő valódi okára és a kialakult blokk jellegére, továbbá, hogy egyénre szabottan azonosítani tudjuk a szükséges beavatkozásokat.

Oldjuk a jelenben, a múltban és a jövőben egyaránt, ha ez szükséges, vagyis megváltoztatjuk a felfogását egy emlékkel kapcsolatban, mely az esemény érzelmi tartamán is változtat majd. Az oldás lezárása előtt megnézzük milyen megerősítő gyakorlatok kellhetnek otthoni használatra. Ezek a korrekciók kiemelkedő hatékonysággal bírnak és sokszor gyors változásokat okoznak, ugyanakkor mégis gyengédek és fájdalommentesek.